ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

ADDRESS

539 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

TEl.

0 5524 7722


E-Mail

phitsanulok.imm5@gmail.com

facebook

@immphitsanulok

MESSENGER

Facebook Messenger

line

@zmd1588x