วันพุธ, 19 กันยายน 2561
บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมที่มั่นคงปลอดภัย

พ.ต.ต.ภาณุพันธ์ ประเสริฐ

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

Visitors Counter

00065212
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
73
307
64230
1891
3881
65212

Your IP: 54.80.83.123
2018-09-19 15:20

ประวัติความเป็นมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบกฎกระทรวง หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2552 เป็นหน่วยงานสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ขอใช้ประโยชน์จาก อาคารพิพิธภัณฑ์ชาวแพ ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ ที่ ตช 0029.6/4096 ลง 23 ก.ย. 2552 โดยเทศบาลนครพิษณุโลกได้อนุญาตให้ใช้อาคารดังกล่าว ตามหนังสือที่ พล 52001/6411 ลง 1 ต.ค. 52 เพื่อเป็นที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

 

 

และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปที่ เลขที่ 887/4-5 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 

 

ทำเนียบสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

 

พ.ต.ต.ภาณุพันธ์ ประเสริฐ
สว.ตม.จว.พิษณุโลก
18 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน

 

พ.ต.ท.สัญญา หาญวณิชานนท์
สว.ตม.จว.พิษณุโลก
5 เมษายน 2557 - 15 มีนาคม 2561

 

พ.ต.ท.กันต์พงษ์ วงค์วิชัย
สว.ตม.จว.พิษณุโลก
5 เมษายน 2555 - 4 กุภาพันธ์ 2557

 

พ.ต.ต.หญิง รติรส  อัจฉริยะเสถียร
สว.ตม.จว.พิษณุโลก
16 กุมภาพันธ์ 2553 - 4 เมษายน 2555

 

ร.ต.อ.หญิง รติรส  อัจฉริยะเสถียร
รรรท.สว.ตม.จว.พิษณุโลก
11 พฤศจิกายส 2552 - 14 กุมภาพันธ์ 2553

 

พ.ต.ต.พอพล อุทัยภพ
รรรท.สว.ตม.จว.พิษณุโลก
7 กันยา 2552 - 10 พฤศจิกายน 2552