Monday, 29 November 2021
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00274932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
235
251
272147
7171
8202
274932

Your IP: 162.158.167.87
2021-11-29 00:13

News

แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขอแจ้งให้ทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น มิต้องยื่นแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น และถ้าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อไป

ตม.จว.พิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิับัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.59 เวลา 13.30 - 16.00 น. ตม.จว.พิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิับัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นาอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฯ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ผู้แทนโรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง จว.พิษณุโลก ได้มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2560

วันที่ 22 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น. ผู้แทนโรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง จว.พิษณุโลก ได้มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยมี ร.ต.อ.หญิง อัมพร ไทยนา รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ตม.จว.พิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560

วันที่ 22 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. ตม.จว.พิษณุโลก ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก โดยมี พ.ต.อ.กิตติกร บุญสม รรท.ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"

วันที่ 22 ธ.ค.59 เวลา 08.30 น. ตม.จว.พิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก