Sunday, 24 October 2021
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

Presentation

 

 

Visitors Counter

00266186
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
213
1310
263696
6627
5923
266186

Your IP: 162.158.167.87
2021-10-24 00:16

แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ขอแจ้งให้ทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2560 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น มิต้องยื่นแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น และถ้าผู้นั้นเป็นคนต่างด้าวต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงต่อไป