Wednesday, 10 August 2022
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก

Queue Online  

 

Presentation

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00329511
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
189
954
327435
1940
6035
329511

Your IP: 3.238.225.8
2022-08-10 20:32

public relations

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พิษณุโลกได้ถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พิษณุโลกได้ถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี’65

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่

(1) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา

(2) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา

(3) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 20 อัตรา และ

(4) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 อัตรา โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย การสอบภาควิชาการ (การสอบข้อเขียนและทดสอบวิภาววิสัย) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบพลศึกษา การตรวจร่างกาย การทดสอบทางสุขภาพจิต พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ การวัดขนาดร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับช่องทางการสมัครสอบแข่งขันและสามารถเข้าชมรายละเอียดประกาศการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์

https://admission.rpca.ac.th หรือ http://www.admission-rpca.com หรือ https://rpca.ac.th

โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยผู้สมัครสอบที่ชำระเงินและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะดำเนินการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีการเปิดรับสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือสถานที่อื่นใด

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พิษณุโลกได้ถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พิษณุโลกได้ถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง