พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ สว.ตม.จว.พิษณุโลก กำหนดให้มีการประชุมบริหารราชการ ตม.จว.พิษณุโลก
ครั้งที่ 11/2566 เพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บังคับบัญชา และกำชับการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
ณ ห้อง ศปก.ตม.จว.พิษณุโลก

Tags