วันนี้ (9 พ.ย.65) เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ สว.ตม.จว.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าวและงานสืบสวนปรามปราม จัดประชุมติดตามมาตรการในการตรวจสอบติดตามพฤติกรรมของคนต่างด้าว โดยเชิญตัวแทนของสถานศึกษา องค์กรเอกชนต่างประเทศ องค์กรการกุศลสาธารณะ มูลนิธิ และสมาคม ที่มีบุคคลต่างด้าวเข้ารับการศึกษาหรือมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในส่วนของบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศรีสองแคว ชั้น 3 ตม.จว.พิษณุโลก

Tags