วันนี้ (23 พ.ย.65) เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีร สว.ตม.จว.พิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าวและงานสืบสวนปรามปราม จัดการประชุมชี้แจง เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจสร้างความรับรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการโรงแรมที่ให้บริการที่พักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ตม.จว.พิษณุโลก ตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ณ ห้องประชุมศรีสองแคว ชั้น 3 ตม.จว.พิษณุโลก

Tags