🟠ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
– การปฏิบัติหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
– แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง
– ตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้อง

🟠ข้อห้าม-ความผิด การเลือกตั้ง สส.

Tags