จังหวัดพิษณุโลกขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ L’Etape Phitsanulok by Tour de France 2022-2024 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 โดยจะเริ่มจาก จุดสตาร์ทที่ “พระราชวังจันทร์” ไปสิ้นสุดที่ “สะพานนเรศวร” มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง 66 กิโลเมตร และเส้นทาง 166 กิโลเมตร

#newamazingroute #letapephitsanulok2022 #letapethailandbytourdefrance

Tags